DSpace Kyoto University
Japanese | English 

Kyoto University Research Information Repository >
Graduate School of Medicine >

Journal Articles
(http://hdl.handle.net/2433/84528)

Collection home page

 
 
or browse     
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List Of Items (Order by issued date)

Order by table of contents   Order by issued date Next page

BibliographyContents
Structure and mechanism of the mammalian fructose transporter GLUT5
  Nomura, Norimichi, Verdon, Grégory, Kang, Hae Joo, Shimamura, Tatsuro, Nomura, Yayoi, Sonoda, Yo, Hussien, Saba Abdul, Qureshi, Aziz Abdul, Coincon, Mathieu, Sato, Yumi, Abe, Hitomi, Nakada-Nakura, Yoshiko, Hino, Tomoya, Arakawa, Takatoshi, Kusano-Arai, Osamu, Iwanari, Hiroko, Murata, Takeshi, Kobayashi, Takuya, Hamakubo, Takao, Kasahara, Michihiro, Iwata, So, Drew, David (2015-09-30)
  Nature
file type icon 
Na, K-ATPase α3 is a death target of Alzheimer patient amyloid-β assembly
  Ohnishi, Takayuki, Yanazawa, Masako, Sasahara, Tomoya, Kitamura, Yasuki, Hiroaki, Hidekazu, Fukazawa, Yugo, Kii, Isao, Nishiyama, Takashi, Kakita, Akiyoshi, Takeda, Hiroyuki, Takeuchi, Akihide, Arai, Yoshie, Ito, Akane, Komura, Hitomi, Hirao, Hajime, Satomura, Kaori, Inoue, Masafumi, Muramatsu, Shin-Ichi, Matsui, Ko, Tada, Mari, Sato, Michio, Saijo, Eri, Shigemitsu, Yoshiki, Sakai, Satoko, Umetsu, Yoshitaka, Goda, Natsuko, Takino, Naomi, Takahashi, Hitoshi, Hagiwara, Masatoshi, Sawasaki, Tatsuya, Iwasaki, Genji, Nakamura, Yu, Nabeshima, Yo-Ichi, Teplow, David B, Hoshi, Minako (2015-08-11)
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(32): E4465-E4474
file type icon 
Spatiotemporal neural network dynamics for the processing of dynamic facial expressions
  Sato, Wataru, Kochiyama, Takanori, Uono, Shota (2015-07-24)
  Scientific reports, 5
file type icon 
Multitarget super-resolution microscopy with high-density labeling by exchangeable probes
  Kiuchi, Tai, Higuchi, Makio, Takamura, Akihiro, Maruoka, Masahiro, Watanabe, Naoki (2015-07-06)
  Nature methods, 12: 743-746
file type icon 
Integrated genetic and epigenetic analysis defines novel molecular subgroups in rhabdomyosarcoma
  Seki, Masafumi, Nishimura, Riki, Yoshida, Kenichi, Shimamura, Teppei, Shiraishi, Yuichi, Sato, Yusuke, Kato, Motohiro, Chiba, Kenichi, Tanaka, Hiroko, Hoshino, Noriko, Nagae, Genta, Shiozawa, Yusuke, Okuno, Yusuke, Hosoi, Hajime, Tanaka, Yukichi, Okita, Hajime, Miyachi, Mitsuru, Souzaki, Ryota, Taguchi, Tomoaki, Koh, Katsuyoshi, Hanada, Ryoji, Kato, Keisuke, Nomura, Yuko, Akiyama, Masaharu, Oka, Akira, Igarashi, Takashi, Miyano, Satoru, Aburatani, Hiroyuki, Hayashi, Yasuhide, Ogawa, Seishi, Takita, Junko (2015-07-03)
  Nature communications, 6
file type icon 
Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia
  Yoshizato, Tetsuichi, Dumitriu, Bogdan, Hosokawa, Kohei, Makishima, Hideki, Yoshida, Kenichi, Townsley, Danielle, Sato-Otsubo, Aiko, Sato, Yusuke, Liu, Delong, Suzuki, Hiromichi, Wu, Colin O, Shiraishi, Yuichi, Clemente, Michael J, Kataoka, Keisuke, Shiozawa, Yusuke, Okuno, Yusuke, Chiba, Kenichi, Tanaka, Hiroko, Nagata, Yasunobu, Katagiri, Takamasa, Kon, Ayana, Sanada, Masashi, Scheinberg, Phillip, Miyano, Satoru, Maciejewski, Jaroslaw P, Nakao, Shinji, Young, Neal S, Ogawa, Seishi (2015-07-02)
  The New England journal of medicine, 373(1): 35-47
file type icon 
Smarcal1 promotes double-strand-break repair by nonhomologous end-joining
  Keka, Islam Shamima, Mohiuddin, Maede, Yuko, Rahman, Md Maminur, Sakuma, Tetsushi, Honma, Masamitsu, Yamamoto, Takashi, Takeda, Shunichi, Sasanuma, Hiroyuki (2015-06-18)
  Nucleic acids research
file type icon 
Cells transplanted onto the surface of the glial scar reveal hidden potential for functional neural regeneration
  Sekiya, Tetsuji, Holley, Matthew C., Hashido, Kento, Ono, Kazuya, Shimomura, Koichiro, Horie, Rie T., Hamaguchi, Kiyomi, Yoshida, Atsuhiro, Sakamoto, Tatsunori, Ito, Juichi (2015-06-15)
  Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(26): E3431-E3440
file type icon 
Hcn1 is a tremorgenic genetic component in a rat model of essential tremor
  Ohno, Yukihiro, Shimizu, Saki, Tatara, Ayaka, Imaoku, Takuji, Ishii, Takahiro, Sasa, Masashi, Serikawa, Tadao, Kuramoto, Takashi (2015-05-13)
  PLOS ONE, 10(5)
file type icon 
Impaired overt facial mimicry in response to dynamic facial expressions in high-functioning autism spectrum disorders
  Yoshimura, Sayaka, Sato, Wataru, Uono, Shota, Toichi, Motomi (2015-05-01)
  Journal of autism and developmental disorders, 45(5): 1318-1328
file type icon 

Next page

 

Powered by DSpace 3.2.0 and JAIRO Crawler-List version 1.1
All items in KURENAI are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Feedback