DSpace Kyoto University
Japanese | English 

Kyoto University Research Information Repository >
Graduate School of Medicine >

Journal Articles
(http://hdl.handle.net/2433/84528)

Collection home page

 
 
or browse     
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List Of Items (Order by issued date)

Order by table of contents   Order by issued date Next page

BibliographyContents
Cold sensitivity of TRPA1 is unveiled by the prolyl hydroxylation blockade-induced sensitization to ROS
  Miyake, Takahito, Nakamura, Saki, Zhao, Meng, So, Kanako, Inoue, Keisuke, Numata, Tomohiro, Takahashi, Nobuaki, Shirakawa, Hisashi, Mori, Yasuo, Nakagawa, Takayuki, Kaneko, Shuji (2016-09-15)
  Nature Communications, 7
file type icon 
Neural mechanisms and personality correlates of the sunk cost effect
  Fujino, Junya, Fujimoto, Shinsuke, Kodaka, Fumitoshi, Camerer, Colin F., Kawada, Ryosaku, Tsurumi, Kosuke, Tei, Shisei, Isobe, Masanori, Miyata, Jun, Sugihara, Genichi, Yamada, Makiko, Fukuyama, Hidenao, Murai, Toshiya, Takahashi, Hidehiko (2016-09-09)
  Scientific Reports, 6
file type icon 
Gamma oscillations in the temporal pole in response to eyes
  Sato, Wataru, Kochiyama, Takanori, Uono, Shota, Matsuda, Kazumi, Usui, Keiko, Usui, Naotaka, Inoue, Yushi, Toichi, Motomi (2016-08-29)
  PLOS ONE, 11(8)
file type icon 
Antagonistic Functions of USAG-1 and RUNX2 during Tooth Development
  Togo, Yumiko, Takahashi, Katsu, Saito, Kazuyuki, Kiso, Honoka, Tsukamoto, Hiroko, Huang, Boyen, Yanagita, Motoko, Sugai, Manabu, Harada, Hidemitsu, Komori, Toshihisa, Shimizu, Akira, MacDougall, Mary, Bessho, Kazuhisa (2016-08-12)
  PLOS ONE, 11(8)
file type icon 
Neuoroprotective efficacies by KUS121, a VCP modulator, on animal models of retinal degeneration
  Hasegawa, Tomoko, Muraoka, Yuki, Ikeda, Hanako Ohashi, Tsuruyama, Tatsuaki, Kondo, Mineo, Terasaki, Hiroko, Kakizuka, Akira, Yoshimura, Nagahisa (2016-08-09)
  Scientific Reports, 6
file type icon 
The Luteinizing Hormone-Testosterone Pathway Regulates Mouse Spermatogonial Stem Cell Self-Renewal by Suppressing WNT5A Expression in Sertoli Cells
  Tanaka, Takashi, Kanatsu-Shinohara, Mito, Lei, Zhenmin, Rao, C.V., Shinohara, Takashi (2016-08-09)
  Stem Cell Reports, 7(2): 279-291
file type icon 
Association of variations in HLA class II and other loci with susceptibility to EGFR-mutated lung adenocarcinoma
  Shiraishi, Kouya, Okada, Yukinori, Takahashi, Atsushi, Kamatani, Yoichiro, Momozawa, Yukihide, Ashikawa, Kyota, Kunitoh, Hideo, Matsumoto, Shingo, Takano, Atsushi, Shimizu, Kimihiro, Goto, Akiteru, Tsuta, Koji, Watanabe, Shun-Ichi, Ohe, Yuichiro, Watanabe, Yukio, Goto, Yasushi, Nokihara, Hiroshi, Furuta, Koh, Yoshida, Akihiko, Goto, Koichi, Hishida, Tomoyuki, Tsuboi, Masahiro, Tsuchihara, Katsuya, Miyagi, Yohei, Nakayama, Haruhiko, Yokose, Tomoyuki, Tanaka, Kazumi, Nagashima, Toshiteru, Ohtaki, Yoichi, Maeda, Daichi, Imai, Kazuhiro, Minamiya, Yoshihiro, Sakamoto, Hiromi, Saito, Akira, Shimada, Yoko, Sunami, Kuniko, Saito, Motonobu, Inazawa, Johji, Nakamura, Yusuke, Yoshida, Teruhiko, Yokota, Jun, Matsuda, Fumihiko, Matsuo, Keitaro, Daigo, Yataro, Kubo, Michiaki, Kohno, Takashi (2016-08-09)
  Nature communications, 7
file type icon 
Efficacy of Tumor-Targeting Salmonella A1-R on a Melanoma Patient-Derived Orthotopic Xenograft (PDOX) Nude-Mouse Model
  Yamamoto, Mako, Zhao, Ming, Hiroshima, Yukihiko, Zhang, Yong, Shurell, Elizabeth, Eilber, Fritz C., Bouvet, Michael, Noda, Makoto, Hoffman, Robert M. (2016-08-08)
  PLOS ONE, 11(8)
file type icon 
Distinct interacting core taxa in co-occurrence networks enable discrimination of polymicrobial oral diseases with similar symptoms
  Shiba, Takahiko, Watanabe, Takayasu, Kachi, Hirokazu, Koyanagi, Tatsuro, Maruyama, Noriko, Murase, Kazunori, Takeuchi, Yasuo, Maruyama, Fumito, Izumi, Yuichi, Nakagawa, Ichiro (2016-08-08)
  Scientific reports, 6
file type icon 
The exon junction complex controls the efficient and faithful splicing of a subset of transcripts involved in mitotic cell-cycle progression
  Fukumura, Kazuhiro, Wakabayashi, Shunichi, Kataoka, Naoyuki, Sakamoto, Hiroshi, Suzuki, Yutaka, Nakai, Kenta, Mayeda, Akila, Inoue, Kunio (2016-08-02)
  International Journal of Molecular Sciences, 17(8)
file type icon 
In vivo choroidal vascular lesions in diabetes on swept-source optical coherence tomography
  Murakami, Tomoaki, Uji, Akihito, Suzuma, Kiyoshi, Dodo, Yoko, Yoshitake, Shin, Ghashut, Rima, Yoza, Rina, Fujimoto, Masahiro, Yoshimura, Nagahisa (2016-08-01)
  PLOS ONE, 11(8)
file type icon 
Urinary dopamine as a potential index of the transport activity of multidrug and toxin extrusion in the kidney
  Kajiwara, Moto, Ban, Tsuyoshi, Matsubara, Kazuo, Nakanishi, Yoichi, Masuda, Satohiro (2016-08-01)
  International Journal of Molecular Sciences, 17(8)
file type icon 
Pairwise Kinship Analysis by the Index of Chromosome Sharing Using High-Density Single Nucleotide Polymorphisms
  Morimoto, Chie, Manabe, Sho, Kawaguchi, Takahisa, Kawai, Chihiro, Fujimoto, Shuntaro, Hamano, Yuya, Yamada, Ryo, Matsuda, Fumihiko, Tamaki, Keiji (2016-07-29)
  PLOS ONE, 11(7)
file type icon 
Visualization of heterogeneity and regional grading of gliomas by multiple features using magnetic resonance-based clustered images
  Inano, Rika, Oishi, Naoya, Kunieda, Takeharu, Arakawa, Yoshiki, Kikuchi, Takayuki, Fukuyama, Hidenao, Miyamoto, Susumu (2016-07-26)
  Scientific reports, 6
file type icon 
SOX9 is a novel cancer stem cell marker surrogated by osteopontin in human hepatocellular carcinoma
  Kawai, Takayuki, Yasuchika, Kentaro, Ishii, Takamichi, Miyauchi, Yuya, Kojima, Hidenobu, Yamaoka, Ryoya, Katayama, Hokahiro, Yoshitoshi, Elena Yukie, Ogiso, Satoshi, Kita, Sadahiko, Yasuda, Katsutaro, Fukumitsu, Ken, Komori, Junji, Hatano, Etsuro, Kawaguchi, Yoshiya, Uemoto, Shinji (2016-07-26)
  Scientific Reports, 6
file type icon 
Heterogeneous fibroblasts underlie age-dependent tertiary lymphoid tissues in the kidney
  Sato, Yuki, Mii, Akiko, Hamazaki, Yoko, Fujita, Harumi, Nakata, Hirosuke, Masuda, Kyoko, Nishiyama, Shingo, Shibuya, Shinsuke, Haga, Hironori, Ogawa, Osamu, Shimizu, Akira, Narumiya, Shuh, Kaisho, Tsuneyasu, Arita, Makoto, Yanagisawa, Masashi, Miyasaka, Masayuki, Sharma, Kumar, Minato, Nagahiro, Kawamoto, Hiroshi, Yanagita, Motoko (2016-07-21)
  JCI Insight, 1(11)
file type icon 
Comparative Genome Analyses of Streptococcus suis Isolates from Endocarditis Demonstrate Persistence of Dual Phenotypic Clones
  Tohya, Mari, Watanabe, Takayasu, Maruyama, Fumito, Arai, Sakura, Ota, Atsushi, Athey, Taryn B. T., Fittipaldi, Nahuel, Nakagawa, Ichiro, Sekizaki, Tsutomu (2016-07-19)
  PLOS ONE, 11(7)
file type icon 
Identification of MMP1 as a novel risk factor for intracranial aneurysms in ADPKD using iPSC models
  Ameku, Tomonaga, Taura, Daisuke, Sone, Masakatsu, Numata, Tomohiro, Nakamura, Masahiro, Shiota, Fumihiko, Toyoda, Taro, Matsui, Satoshi, Araoka, Toshikazu, Yasuno, Tetsuhiko, Mae, Shin-Ichi, Kobayashi, Hatasu, Kondo, Naoya, Kitaoka, Fumiyo, Amano, Naoki, Arai, Sayaka, Ichisaka, Tomoko, Matsuura, Norio, Inoue, Sumiko, Yamamoto, Takuya, Takahashi, Kazutoshi, Asaka, Isao, Yamada, Yasuhiro, Ubara, Yoshifumi, Muso, Eri, Fukatsu, Atsushi, Watanabe, Akira, Sato, Yasunori, Nakahata, Tatsutoshi, Mori, Yasuo, Koizumi, Akio, Nakao, Kazuwa, Yamanaka, Shinya, Osafune, Kenji (2016-07-15)
  Scientific reports, 6
file type icon 
Enuresis and hyperactivity-inattention in early adolescence: Findings from a population-based survey in Tokyo (Tokyo Early Adolescence Survey)
  Kanata, Sho, Koike, Shinsuke, Ando, Shuntaro, Nishida, Atsushi, Usami, Satoshi, Yamasaki, Syudo, Morimoto, Yuko, Toriyama, Rie, Fujikawa, Shinya, Sugimoto, Noriko, Sasaki, Tsukasa, Furukawa, Toshiaki A., Hiraiwa-Hasegawa, Mariko, Kasai, Kiyoto (2016-07-14)
  PLOS ONE, 11(7)
file type icon 
Regeneration of dermal patterns from the remaining pigments after surgery in Eublepharis macularius (a case report)
  Nakashima, Noriyuki (2016-07-12)
  BMC Veterinary Research, 12
file type icon 

Next page

 

Powered by DSpace 3.2.0 and JAIRO Crawler-List version 1.1
All items in KURENAI are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Feedback