Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 64 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
BibliographyContents
PARENTERAL ADMINISTRATION OF FATS II. CLINICAL APPLICATION OF FAT EMULSION
  HIKASA, YORINORI; KUYAMA, TAKESHI; SHIGENAGA, MASAYUKI; HSÜ, CHI CHIEN; HANABUSA, SETSUYA; TAMAKI, AKINORI; MATSUDA, SUSUMU; ONISHI, HIROMU; TOBE, TAKAYOSHI (1958-05-01)
  日本外科宝函, 27(3): 736-754
file type icon 
Epidemiology and Etiology of Gallstones
  HIKASA, YORINORI; NAGASE, MASAO; TANIMURA, HIROSHI; SHIODA, RYUZO; SETOYAMA, MOTOICHI; KOBAYASHI, NOBUAKI; MUKAIHARA, SUMIO; KAMATA, TOSHIO; MARUYAMA, KEISUKE; KATO, HITOSHI; MORI, KEIICHIRO; Soloway, Roger D. (1980-09-01)
  日本外科宝函, 49(5): 555-571
file type icon 
Tricuspid Atresia with Polysurgery : A case report
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; MURAGUCHI, TOMOHIKO; YAMAZATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; SHIRAISHI, YOSHISADA; ISHIHARA, HIROSHI; HIKASA, YORINORI; UEDA, TADASHI (1982-03-01)
  日本外科宝函, 51(2): 349-357
file type icon 
Surgical Treatment of Congenital Coronary Arterial Fistula
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; SHIRAISHI, YOSHISADA; MURAGUCHI, TOMOHIKO; HIKASA, YORINORI; YOKOTA, MICHIO; UEDA, TADASHI; HAYASHIDERA, TADASHI (1982-05-01)
  日本外科宝函, 51(3): 504-513
file type icon 
Hemolysis After Implantation of Prosthetic Heart Valves
  KONICHI, YUTAKA; TATSUTA, NORIKAZU; MINAMNI, KAZUAKI; MATSUDA, KATSUHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; SHIRAISHI, YOSHISADA; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; MURAGUCHI, TOMOHIKO; MURATA, SHINJI; AOTA, MASAKI; KITANO, MITSURU; HIKASA, YORINORI (1982-05-01)
  日本外科宝函, 51(3): 495-503
file type icon 
Mitral Regurgitation due to a Calcified Myxoma
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; HIKASA, YORINORI; TAMURA, TOKIO (1982-01-01)
  日本外科宝函, 51(1): 159-166
file type icon 
Surgical Repair of Tetralogy of Fallot associated with Unilateral Anomaly of the Pulmonary Artery
  MINAMI, KAZUAKI; HIKASA, YORINORI; KOIE, HISAAKI; TAMURA, TOKIO (1982-01-01)
  日本外科宝函, 51(1): 167-175
file type icon 
The Surgical Treatment of Congenital Aortic Stenosis
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; ISHIHARA, HIROSHI; SHIRAISHI, YOSHISADA; MURAGUCHI, TOMOHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; HIKASA, YORINORI; UEDA, TADASHI; TAMURA, TOKIO (1982-09-01)
  日本外科宝函, 51(5): 761-773
file type icon 
Surgical Treatment of Complete Atrioventricular Canal
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; ISHIHARA, HIROSHI; SHIRAISHI, YOSHISADA; NISHIWAKI, NOBORU; MURAGUCHI, TOMOKAZU; HIKASA, YORINORI; UEDA, TADASHI; HAYASHIDERA, TADASHI (1982-07-01)
  日本外科宝函, 51(4): 640-648
file type icon 
Surgical Treatment for Aortic Stenosis Associated with Narrow Annulus
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; HIRATA, KAZUO; CHIBA, YUKIO; YAMAZATO, ARIO; ISHIHARA, HIROSHI; MURAGUCHI, KAZUHIKO; SHIRAISHI, YOSHISADA; MURATA, SHINJI; HIKASA, YORINORI; HAYASHIDERA, TADASHI; UEDA, TADASHI (1981-07-01)
  日本外科宝函, 50(4): 599-610
file type icon