Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 31 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
BibliographyContents
Tricuspid Atresia with Polysurgery : A case report
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; MURAGUCHI, TOMOHIKO; YAMAZATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; SHIRAISHI, YOSHISADA; ISHIHARA, HIROSHI; HIKASA, YORINORI; UEDA, TADASHI (1982-03-01)
  日本外科宝函, 51(2): 349-357
file type icon 
Surgical Treatment of Congenital Coronary Arterial Fistula
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; SHIRAISHI, YOSHISADA; MURAGUCHI, TOMOHIKO; HIKASA, YORINORI; YOKOTA, MICHIO; UEDA, TADASHI; HAYASHIDERA, TADASHI (1982-05-01)
  日本外科宝函, 51(3): 504-513
file type icon 
Hemolysis After Implantation of Prosthetic Heart Valves
  KONICHI, YUTAKA; TATSUTA, NORIKAZU; MINAMNI, KAZUAKI; MATSUDA, KATSUHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; SHIRAISHI, YOSHISADA; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; MURAGUCHI, TOMOHIKO; MURATA, SHINJI; AOTA, MASAKI; KITANO, MITSURU; HIKASA, YORINORI (1982-05-01)
  日本外科宝函, 51(3): 495-503
file type icon 
Mitral Regurgitation due to a Calcified Myxoma
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; HIKASA, YORINORI; TAMURA, TOKIO (1982-01-01)
  日本外科宝函, 51(1): 159-166
file type icon 
The Surgical Treatment of Congenital Aortic Stenosis
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; ISHIHARA, HIROSHI; SHIRAISHI, YOSHISADA; MURAGUCHI, TOMOHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; HIKASA, YORINORI; UEDA, TADASHI; TAMURA, TOKIO (1982-09-01)
  日本外科宝函, 51(5): 761-773
file type icon 
Surgical Treatment of Complete Atrioventricular Canal
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; ISHIHARA, HIROSHI; SHIRAISHI, YOSHISADA; NISHIWAKI, NOBORU; MURAGUCHI, TOMOKAZU; HIKASA, YORINORI; UEDA, TADASHI; HAYASHIDERA, TADASHI (1982-07-01)
  日本外科宝函, 51(4): 640-648
file type icon 
Surgical Treatment for Aortic Stenosis Associated with Narrow Annulus
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; HIRATA, KAZUO; CHIBA, YUKIO; YAMAZATO, ARIO; ISHIHARA, HIROSHI; MURAGUCHI, KAZUHIKO; SHIRAISHI, YOSHISADA; MURATA, SHINJI; HIKASA, YORINORI; HAYASHIDERA, TADASHI; UEDA, TADASHI (1981-07-01)
  日本外科宝函, 50(4): 599-610
file type icon 
Surgical Treatment of Type B Complete Atrioventricular Canal
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; HIRATA, KAZUO; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; ISHIHARA, HIROSHI; SHIRAISHI, YOSHISADA; MURAGUCHI, TOMOHIKO; MURATA, SHINJI; HIKASA, YORINORI; HAYASHIDERA, TADASHI; UEDA, TADASHI (1981-09-01)
  日本外科宝函, 50(5): 689-698
file type icon 
Total Correction of Tetralogy of Fallot (III) Experience with Nine Infants under the Age of Two Years
  HIKASA, YORINORI; SHIROTANI, HITOSHI; MURAOKA, RYUSUKE; SUGITANI, AKIRA; OKAMOTO, YOSHIFUMI; MIKI, SHIGEHITO; TSUSHIMI, KUREO; ABE, KOKI; KOIE, HISAAKI; YOKOTA, MICHIO; MORI, CHUZO; KAMIYA, TETSURO; NISHII, AKIRA; TAMURA, TOKIO; TATSUTA, NORIKAZU; BAN, TOSHIHIKO; MUNEYUKI, MANNOSUKE; HAZAMA, HISAKO; ASAWA, YOSHIYUKI (1968-11-01)
  日本外科宝函, 37(6): 867-874
file type icon 
Left Atrial Myxoma With Embolic Episodes : A Case Report
  AOTA, MASAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KUMADA, KAORU; KONISHI, YUTAKA; MINAMI, KAZUAKI; OHGAKI, KAZUHISA; MATSUDA, KATSUHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; KITANO, MITSURU; UEMOTO, SHINJI; HIKASA, YORINORI (1984-05-01)
  日本外科宝函, 53(3): 511-518
file type icon