Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.014 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
BibliographyContents
Klinische Erfahrungen mit Offener Herzchirurgie bei Säugling Während Seiner Kritischen Phase mit Unserer Eigenen, Tiefen Unterkühlungsanästhesie
  SHIROTANI, HITOSHI; SATOMURA, KISAKU; BAN, TOSHIHIKO; TSUSHIMI, KUREO; YOKOTA, YOSHIO; KAWAI, JUN; FUJITA, MASAO; MORI, KENJIRO; ASAWA, YOSHIYUKI; MITANI, HITOSHI; MORI, CHUZO; TAMURA, TOKIO; YOKOYAMA, TATSURO (1965-05-01)
  日本外科宝函, 34(3): 781-793
file type icon 
Total Correction of Tetralogy of Fallot (III) Experience with Nine Infants under the Age of Two Years
  HIKASA, YORINORI; SHIROTANI, HITOSHI; MURAOKA, RYUSUKE; SUGITANI, AKIRA; OKAMOTO, YOSHIFUMI; MIKI, SHIGEHITO; TSUSHIMI, KUREO; ABE, KOKI; KOIE, HISAAKI; YOKOTA, MICHIO; MORI, CHUZO; KAMIYA, TETSURO; NISHII, AKIRA; TAMURA, TOKIO; TATSUTA, NORIKAZU; BAN, TOSHIHIKO; MUNEYUKI, MANNOSUKE; HAZAMA, HISAKO; ASAWA, YOSHIYUKI (1968-11-01)
  日本外科宝函, 37(6): 867-874
file type icon 
Total Correction of Fallot's Tetralogy (II)
  HIKASA, YORINORI; SHIROTANI, HITOSHI; KOIE, HISAAKI; TSUSHIMI, KUREO; ABE, KOKI; MORI, ATSUMI; MIKI, SHIGEHITO; MORI, CHUZO; KAMIYA, TETSURO; NISHII, AKIRA; TATSUTA, NORIKAZU; TAMURA, TOKIO (1967-11-01)
  日本外科宝函, 36(6): 854-861
file type icon 
On a Case of Foreign Body in the Pericardiac Cavity
  TAKEDA, JUN; YOSHIDA, YOSHIYUKI; OKAMOTO, YOSHIFUMI; MORI, ATSUMI; SHIROTANI, HITOSHI; HIKASA, YORINORI (1966-09-01)
  日本外科宝函, 35(5): 921-929
file type icon 
Total Correction of Tetralogy of Fallot (under Extracorporeal Circulation)
  HIKASA, YORINORI; SHIROTANI, HITOSHI; TSUSHIMI, KUREO; KOIE, HISAAKI; TAKEDA, JUN; TATSUTA, NORIKAZU; KAWAI, JUN; BAN, TOSHIHIKO; MUNEYUKI, MANNOSUKE; ASAWA, YOSHIYUKI; NIO, KIKUO; MITANI, HITOSHI; MORI, CHUZO; TAMURA, TOKIO; KAMIYA, TETSURO (1966-07-01)
  日本外科宝函, 35(4): 719-726
file type icon 
Open Heart Surgery in Infants with an Aid of Hypothermic Anesthesia (II)
  HIKASA, YORINORI; SHIROTANI, HITOSHI; SATOMURA, KISAKU; KOIE, HISAAKI; TSUSHIMI, KURUO; MURAOKA, RYUSUKE; OKAMOTO, YOSHIFUMI; KAWAI, JUN; YOKOTA, MICHIO; YOKOTA, YOSHIO; MORI, CHUZO; KAMIYA, TETSURO; TAMURA, TOKIO; NISHII, AKIRA; MUNEYUKI, MANNOSUKE; ASAWA, YOSHIYUKI (1968-05-01)
  日本外科宝函, 37(3): 399-412
file type icon 
Open Heart Surgery in Infants with an Aid of Hypothermic Anesthesia
  HISAKA, YORINORI; SHIROTANI, HITOSHI; SATOMURA, KISAKU; MURAOKA, RYUSUKE; ABE, KOKI; TSUSHIMI, KUREO; YOKOTA, YOSHIO; MIKI, SHIGEHITO; KAWAI, JUN; MORI, ATSUMI; OKAMOTO, YOSHIFUMI; KOIE, HISAAKI; BAN, TOSHIHIKO; KANZAKI YOSHIO; YOKOTA, MICHIO; MORI, CHUZO; KAMIYA, TETSURO; TAMURA, TOKIO; NISHII, AKIRA; ASAWA, YOSHIYUKI (1967-07-01)
  日本外科宝函, 36(4): 495-508
file type icon 
Experimentelle und Klinische Erfahrungen Über Offene Herzchirurgie
  HIKASA, YORINORI; SHIROTANI, HITOSHI; OGATA, TAKESHI; SAITO, ATSUO; TOMIOKA, YOSHIRO; YOSHIDA, YOSHIYUKI; MATSUDA, SUSUMU; BAN, TOSHIHIKO; TATSUTA, NORIKAZU; ABE, KOKI; TAKEDA, JUN; TSUSHIMI, KUREO (1964-03-01)
  日本外科宝函, 33(2): 411-427
file type icon