Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 21 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
BibliographyContents
Analysis and Prediction of Anomalous Weather and Atmospheric Hazards
  KAWAI, Hiromasa, IWASHIMA, Tatsuya, ISHIKAWA, Hirohiko, MARUYAMA, Takashi, MUKOUGAWA, Hitoshi, HORIGUCHI, Mitsuaki, IGUCHI, Takao, ARAKI, Tokihiko (2007-04-01)
  京都大学防災研究所年報. C = Disaster Prevention Research Institute Annuals. C, 50(C): 77-88
file type icon 
A Comprehensive and Effective Earthquake Information System :Contributions to Earthquake Hazard Mitigation for a Local Government (4)
  WATANABE, Kunihiko, HASHIMOTO, Manabu (2007-04-01)
  京都大学防災研究所年報. C = Disaster Prevention Research Institute Annuals. C, 50(C): 51-57
file type icon 
Digitization of Disaster Prevention Printed Matters and Video Information, and Construction of the Search Engine, which can Search these on the Internet Website at High Speed (4)
  MATSUURA, Hideki, TATSUMI, Kenichi, YOSHIDA, Yoshinori, MIURA, Tsutomu, TAKAYAMA, Tetsuro, WADA, Hiroo, HIRANO, Norio (2007-04-01)
  京都大学防災研究所年報. C = Disaster Prevention Research Institute Annuals. C, 50(C): 69-76
file type icon 
Investigation of the Effects of Urban Heating on the Heavy Rainfall Event by a Cloud Resolving Model CReSiBUC
  IKEBUCHI, Shuichi, TANAKA, Kenji, ITO, Yotaro, MOTEKI, Qoosaku, SOUMA, Kazuyoshi, YOROZU, Kazuaki (2007-04-01)
  京都大学防災研究所年報. C = Disaster Prevention Research Institute Annuals. C, 50(C): 105-111
file type icon 
Building an Integrated Database System of Information on Disaster Hazard, Risk, and Recovery Process : Cross-Media Database (4)
  MAKI, Norio, KAWAKATA, Hironori, YOSHITOMI, Paul, URAKAWA, Go, CHAN, Kelly, MATSUURA, Hideki, TATSUMI, Kenichi, HARA, Takeshi, Inokuchi, Munenari, HIGASHIDA, Mitsuhiro, HAYASHI, Haruo, KAWATA, Yoshiaki (2007-04-01)
  京都大学防災研究所年報. C = Disaster Prevention Research Institute Annuals. C, 50(C): 63-67
file type icon 
Volcanic Information and Response of Local Authorities in Case of the 2006 Sakurajima Eruption
  ISHIHARA, Kazuhiro (2007-04-01)
  京都大学防災研究所年報. C = Disaster Prevention Research Institute Annuals. C, 50(C): 59-62
file type icon 
Research Works for Risk Assessment Technology Related to Flood in Urban Area
  TAKAYAMA, Tomotsuka, TAKARA, Kaoru, TODA, Keiich, FUJITA, Masaharu, MASE, Hajime, TACHIKAWA, Yasuto, YONEYAMA, Nozomu, TSUTSUMI, Daizo, YASUDA, Tomohiro, SAYAMA, Takahiro (2007-04-01)
  京都大学防災研究所年報. C = Disaster Prevention Research Institute Annuals. C, 50(C): 33-50
file type icon 
Advanced Techniques for Evaluating Vulnerability of Urban Infrastructure by Integrating Multiple Evaluation Indexes
  NAKASHIMA, Masayoshi, TANAKA, Hitoshi, IWATA, Tomotaka, SAWADA, Sumio, TAMURA, Shuji (2007-04-01)
  京都大学防災研究所年報. C = Disaster Prevention Research Institute Annuals. C, 50(C): 9-21
file type icon 
Geo-disaster Prediction and Geo-hazard Mapping in Urban and Surrounding Areas Progress Report in FY 2006
  CHIGIRA, Masahiro, IAI, Susumu, MIMURA, Mamoru, KAMAI, Toshitaka, SIDLE, Roy C., SUWA, Hiroshi, SAITO, Takashi, TOBITA, Tetsuo (2007-04-01)
  京都大学防災研究所年報. C = Disaster Prevention Research Institute Annuals. C, 50(C): 23-32
file type icon 
Urban Diagnosis: A Methodology of Integrated Disaster Risk Management
  OKADA, Norio, YOKOMATSU, Muneta, SUZUKI, Yoshiyuki, HAGIHARA, Yoshimi, TATANO, Hirokazu, HATAYAMA, Michinori (2007-04-01)
  京都大学防災研究所年報. C = Disaster Prevention Research Institute Annuals. C, 50(C): 1-7
file type icon