Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
BibliographyContents
Surgical Treatment of Congenital Coronary Arterial Fistula
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; SHIRAISHI, YOSHISADA; MURAGUCHI, TOMOHIKO; HIKASA, YORINORI; YOKOTA, MICHIO; UEDA, TADASHI; HAYASHIDERA, TADASHI (1982-05-01)
  日本外科宝函, 51(3): 504-513
file type icon 
Hemolysis After Implantation of Prosthetic Heart Valves
  KONICHI, YUTAKA; TATSUTA, NORIKAZU; MINAMNI, KAZUAKI; MATSUDA, KATSUHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; SHIRAISHI, YOSHISADA; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; MURAGUCHI, TOMOHIKO; MURATA, SHINJI; AOTA, MASAKI; KITANO, MITSURU; HIKASA, YORINORI (1982-05-01)
  日本外科宝函, 51(3): 495-503
file type icon 
The Surgical Treatment of Congenital Aortic Stenosis
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; ISHIHARA, HIROSHI; SHIRAISHI, YOSHISADA; MURAGUCHI, TOMOHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; HIKASA, YORINORI; UEDA, TADASHI; TAMURA, TOKIO (1982-09-01)
  日本外科宝函, 51(5): 761-773
file type icon 
Surgical Treatment of Complete Atrioventricular Canal
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; YAMASATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; ISHIHARA, HIROSHI; SHIRAISHI, YOSHISADA; NISHIWAKI, NOBORU; MURAGUCHI, TOMOKAZU; HIKASA, YORINORI; UEDA, TADASHI; HAYASHIDERA, TADASHI (1982-07-01)
  日本外科宝函, 51(4): 640-648
file type icon 
Left Atrial Myxoma With Embolic Episodes : A Case Report
  AOTA, MASAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KUMADA, KAORU; KONISHI, YUTAKA; MINAMI, KAZUAKI; OHGAKI, KAZUHISA; MATSUDA, KATSUHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; KITANO, MITSURU; UEMOTO, SHINJI; HIKASA, YORINORI (1984-05-01)
  日本外科宝函, 53(3): 511-518
file type icon 
Factors Affecting the Results of Tricuspid Annuloplasty, Especially Left Heart Factors
  KONISHI, YUTAKA; TATSUTA, NORIKAZU; MINAMI, KAZUAKI; MATSUDA, KATSUHIKO; YAMAZATO, ARIO; CHIBA, YUKIO; NISHIWAKI, NOBORU; SHIMADA, ICHIRO; NAKAYAMA, SHOGO; FUJITA, SHIRO; HIKASA, YORINORI; TAMAKI, NAGARA; KODAMA, SHUSEI; TORIZUKA, KANJI (1983-09-01)
  日本外科宝函, 52(5): 602-609
file type icon 
Treatment of Co-existing Thoracic and Abdominal Aneurysms Using the Flow Reversal and Thromboexclusion Method : Case report
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; SHIMADA, ICHIRO; FIJITA, SHIRO; KITAO, YOSHIMI; FUJITA, TAKUJI; HIROSE, HIKARU; NISHIWAKI, NOBORU; YAMASATO, ARIO; MORI. KEIICHIRO; KUMADA, KAORU; HIKASA, YORINORI (1983-11-01)
  日本外科宝函, 52(6): 870-878
file type icon 
Aortitis Syndrome Treated by Apico-Aortic Bypass Procedure : Case Report
  MINAMI, KAZUAKI; TATSUTA, NORIKAZU; KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; AOTA, MASAKI; SHIMADA, ICHIRO; NAKAYAMA, SHOGO; FUJITA, SHIRO; NISHIWAKI, NOBORU; MURAGUCHI, TOMOHIKO; HIKASA, YORINORI; ISHIKAWA, KAICHIRO; INOUE, SHUJI (1983-03-01)
  日本外科宝函, 52(2): 244-255
file type icon 
Thrombosed Lillehei-Kaster Mitral Prosthesis
  KONISHI, YUTAKA; MATSUDA, KATSUHIKO; NISHIWAKI, NOBORU; SONEDA, JUNICHI; SHIMADA, ICHIRO; KITAO, YOSHISADA; BAN, TOSHIHIKO; YAMASATO, ARIO; FUKUMASU, HIROYUKI; TATSUTA, NORIKAZU; MINAMI, KAZUAKI (1985-03-01)
  日本外科宝函, 54(2): 123-129
file type icon